Przetarg na roboty budowlane - ul. Kochanowskiego

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej ul. Jana Kochanowskiego w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
04-05-2017 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
  załącznik nr 8 do SIWZ ZIP
Projekty budowlane
1. Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Kochanowskiego PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar ZIP
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Decyzja na zlokalizowanie urządzeń w pasie drogi PDF
  Decyzja Burmistrza Miasta na zlokalizowanie urządzeń PDF
  Projekt organizacji ruchu PDF
     
Odpowiedzi i Wyjaśnienia
     
 
29-05-2017 Informacja o wyborze oferty PDF

 

Przetarg na roboty odtworzeniowe

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt
Roboty odtworzeniowe po robotach budowlano – montażowych dla zadań:
Zadanie 1. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Chodzieży, oraz sieci kanalizacji  sanitarnej - ul. Leśna, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży.
Zadanie 2. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Jana Kochanowskiego w Chodzieży.
Zadanie 3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Noteckiej i Zwycięstwa w Chodzieży, oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach gm. Chodzież.
Data opis | plik do pobrania format
07-04-2017 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
  załącznik nr 8 do SIWZ ZIP
Projekty budowlane
1. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Chodzieży, oraz sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Leśna, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży. PDF
2. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Jana Kochanowskiego w Chodzieży. ZIP
3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Noteckiej i Zwycięstwa w Chodzieży, oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach gm. Chodzież. ZIP
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar PDF
Załączniki
  Decyzja na zlokalizowanie urządzeń w pasie drogi nr GK.DR.7230.U.36.2016 PDF
  Projekt organizacji ruchu PDF
Odpowiedzi i Wyjaśnienia
     
 
 25-04-2017 Informacja o wyborze oferty PDF 

 

Przetarg na roboty budowlane - ul. Leśna i Gałczyńskiego

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna w Chodzieży.
Zadanie 2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Leśna, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży.
Data opis | plik do pobrania format
10-03-2017 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
  załącznik nr 8 do SIWZ ZIP
Projekty budowlane
1. Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna w Chodzieży. PDF
2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Leśna, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży. PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar - woda PDF
  Przedmiar - kanalizacja PDF
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Decyzja na zlokalizowanie urządzeń w pasie drogi nr GK.DR.7230.U.36.2016 PDF
  Pozwolenie na budowę - 239/2014 PDF
  Schemat elektryczny przepompowni ścieków PDF
  Projekt organizacji ruchu PDF
Odpowiedzi i Wyjaśnienia
22-03-2017 Odpowiedz na pytania wykonawców PDF
 
03-04-2017 Informacja o wyborze oferty PDF
10-04-2017 Informacja o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty PDF

 

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
 Roman Niedźwiecki, Magdalena Wekwert +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
29-12-2016 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
 
17-01-2017 Informacja o wyborze oferty PDF

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2017

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
 Tomasz Olejniczak, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2017
Data opis | plik do pobrania format
15-11-2016 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
  Wzór umowy PDF
  Formularze cenowe PDF
  Formularz cenowy (do edycji) XLS
 
24-11-2016 Odpowiedź na pytania wykonawców PDF
 
14-12-2016 Informacja o wyborze oferty PDF

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Kontrakt I - Przetarg na roboty budowlane

 

 
 Dział:  Dział Inwestycji i Rozwoju
 Osoba
 kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
 Kontrakt 
 Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w granicach pasa drogowego w ul. Topolowej w Chodzieży.
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w Studzieńcu, gm. Chodzież.
Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Przylesie, gm. Chodzież.
Data opis | plik do pobrania format
04-05-2016 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
Projekty budowlane
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w granicach pasa drogowego w ul. Topolowej w Chodzieży. PDF
2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w Studzieńcu, gm. Chodzież. PDF
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Przylesie, gm. Chodzież. PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar nr 1 PDF
  Przedmiar nr 2 PDF
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Odwodnienie hydrantów PDF
  Pozwolenie na budowę - ul. Topolowa PDF
  Pozwolenie na budowę - Studzieniec PDF
  Pozwolenie na budowę - os. Przylesie PDF
Odpowiedzi i Wyjaśnienia
17-05-2016 Odpowiedź na pytania wykonawców PDF
17-05-2016 Wyjaśnienia treści SIWZ PDF
     
25-05-2016 Informacja o wyborze oferty PDF

 

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Kontrakt II - Przetarg na roboty budowlane

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
 Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt:
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśnym w Chodzieży.
Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi, ul. Zaciszna, Zielona Dolina w Studzieńcu. Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona Dolina w Studzieńcu.
Data opis | plik do pobrania format
21-06-2016 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
Projekty budowlane
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśnym w Chodzieży. PDF
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi, ul. Zaciszna, Zielona Dolina w Studzieńcu.
Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona Dolina w Studzieńcu.
  Część 1. PDF
  Część 2. PDF
  Część 3. PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar nr 1 PDF
  Przedmiar nr 2 PDF
  Przedmiar nr 3 PDF
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Odwodnienie hydrantów PDF
  Pozwolenie na budowę - oś. Leśne PDF
     
01-07-2016 Odpowiedź na pytania wykonawców
oraz zmiana treści SIWZ
PDF
  Przedmiar 1 - po zmianie PDF
  Przedmiar 3 - po zmianie PDF
     
15-07-2016 Informacja o wyborze oferty PDF

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - Zacharzyn

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
 Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt:
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zacharzynie, gm Chodzież.
Data opis | plik do pobrania format
30-09-2016 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
Projekty budowlane
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zacharzynie, gm Chodzież. PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar nr 1 PDF
  Przedmiar nr 2 PDF
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Odwodnienie hydrantów PDF
     
17-10-2016 Informacja o wyborze oferty PDF 

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
 Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt:
Zaproszenie do złożenia ofert:
Zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej  i kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisznej w Oleśnicy – etap II , gm. Chodzież.
Data opis | plik do pobrania format
07-10-2016 Zaproszenie PDF
 
  Formularz oferty PDF
  Oświadczenie PDF
  Projekt umowy PDF
  Projekt ZIP
  ST ZIP
  Preambuła ZIP
  Informacja o wyborze PDF
 
     

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Archiwum Przetargów

Realizacje MWiK Chodzież