UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież.
Archiwum przetargów znajduje się na stronie http://www.jrp.mwik.pl/

Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2020

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Marek Stachowiak, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2020
Data opis | plik do pobrania format
05-12-2019 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
  Wzór umowy PDF
  Formularze cenowe PDF
  Formularze cenowe (do edycji) XLS
 
 23-12-2019 Informacja o wyborze oferty PDF
     
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Andrzej Borowicki +48 500 298 313
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
14-08-2019 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  - zał. nr 1 - Formularz oferty PDF
  - zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału PDF
  - zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia PDF
  - zał. nr 4 - Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw PDF
  - zał. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz PPE XLS
  - zał. nr 6 - Umowa sprzedaży energii elektrycznej PDF
  - zał. nr 7 - Klauzula RODO PDF
 Odpowiedzi i wyjaśnienia
 23-08-2019 Odpowiedzi na pytania PDF
 
 16-09-2019 Informacja o wyborze oferty PDF
     

 

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Archiwum Przetargów

Realizacje MWiK Chodzież