płatności

Numery kont bankowych do wpłat należności:

 

Informujemy, że nie posiadamy własnego punktu kasowego.

Za usługi związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego, widoczny na fakturze.

Należności za pozostałe usługi należy wpłacać na jeden z poniższych rachunków:

Bank Spółdzielczy w Chodzieży
66 8945 0002 0023 2456 2000 0010

lub

PKO BP Chodzież
89 1020 3903 0000 1102 0010 3176

:: :: ::

NADPŁATA

 

Nadpłata na koncie klienta w MWiK Sp. z o.o. może pojawić się w sytuacji, jeśli:

  • dokonałeś dwukrotnej opłaty za tą samą fakturę;
  • opłacasz fakturę kwotą wyższą niż wskazana w polu „Łącznie do zapłaty”;
  • w wyniku korekty wcześniej opłaconej faktury.

Powstałą nadpłatę możemy zaliczyć na poczet przyszłych płatności lub można wystąpić o jej zwrot na wskazane konto bankowe. Wniosek o zwrot można złożyć na zamieszczonym tutaj druku lub na piśmie przygotowanym osobiście.

Wnioskując o zwrot należy wypełniony wniosek dostarczyć:

Wniosek o zwrot można przesłać również mailowo. W wiadomości e-mail należy zawrzeć informację o numerze nabywcy oraz numerze rachunku bankowego na jaki ma być dokonany zwrot. Zwrot na konto bankowe nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Aby uniknąć tworzenia się nadpłat należy regulować dokładną należność zamieszczoną na fakturze w polu: „Łącznie do zapłaty”. Minus poprzedzający kwotę „Łącznie do zapłaty” na fakturze oznacza NADPŁATĘ środków. Jeżeli na otrzymanej fakturze kwota poprzedzona będzie minusem będzie to oznaczało rozliczenie należności z ww. nadpłaty. W tej sytuacji nie ma konieczności dokonywania wpłaty za otrzymaną fakturę!

Realizacje MWiK Chodzież