Informacja ogólna


Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

   
Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wpis pod numerem KRS: 0000046107
Siedziba: miasto Chodzież, woj. wielkopolskie
Numer identyfikacyjny REGON: 570858709
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 764-21-91-608
Kapitał zakładowy Spółki: 43 442 000,00 zł

 

Lokalizacja - MWiK

Lokalizacja - Miejska Oczyszczalnia

Realizacje MWiK Chodzież