twardość wody

jednostki i sposób przeliczania

Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia". Ów kamień to wytrącony podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglan wapnia i magnezu. Sam proces wytrącania w uproszczeniu, polega na tym, iż podczas podgrzewania, czy gotowania wody następuje odgazowanie rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla utrzymuje węglany wapnia i magnezu w stanie rozpuszczonym, natomiast gdy zostanie z wody odpędzony, węglany wytrącają się tworząc osad.

Twardość wody jest podawana w różnych jednostkach. Najlepiej obrazującą istotę zagadnienia jest najpowszechniej wykorzystywana w technologii jednostka: mgCaCO3/L. Ze względu jednak, że równorzędnie stosowane są inne jednostki zamieszczamy przydatną tabelę, pozwalającą przeliczyć twardość na jednostkę podstawową i ustalić stopień twardości wody.

twardosc_wody_2012a.png

TABELA PRZELICZENIOWA RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

SKALA TWARDOŚCI WODY

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z TABELI PRZELICZENIOWEJ RÓŻNYCH JEDNOSTEK
TWARDOŚCI WODY

  1. W pierwszej kolumnie tabeli szukamy wyjściową jednostkę twardości wody (z której przeliczamy) np. [mval/l].
  2. W pierwszym wierszu tabeli szukamy jednostkę twardości wody docelową (na którą chcemy przeliczyć) np. [mg CaCO3/l].
  3. Wartość twardości wody w sieci wodociągowej w jednostkach, które mamy do dyspozycji mnożymy przez współczynnik znajdujący się w tabeli na przecięciu wiersza z kolumną dla przeliczanych jednostek twardości np. 50 przy przeliczeniu z [mval/l] na [mg CaCO3/l].
  4. Obliczona wartość twardości wody będzie wyrażona w pożądanych przez nas jednostkach.
  5. Z zamieszczonej powyżej skali twardości wody odczytujemy stopień twardości wody.

    Przykład nr 1:
    Twardość wody wyjściowa TW = 5,0 [mval/l]
    Jednostka twardości wody docelowa [mg CaCO3/l]
    Przelicznik odczytany z tabeli P = 50
    Twardość wody obliczona TO = 250 [mg CaCO3/l]
    Woda średnio - twarda
    TO = TW x P = 5,0 [mval/l] x 50 = 250 [mg CaCO3/l]

    Przykład nr 2:
    Twardość wody wyjściowa TW = 2,5 [mmol/l]
    Jednostka twardości wody docelowa - stopień niemiecki [0N]
    Przelicznik odczytany z tabeli P = 5,6
    Twardość wody obliczona TO = 14 [0N]
    Woda średnio - twarda
    TO = TW x P = 2,5 [mmol/l] x 5,6 = 14 [0N]

Realizacje MWiK Chodzież