Regulamin

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Pobierz regulamin 

 

:: :: ::

UCHWAŁA NR XII/80/2015 RADY GMINY CHODZIEŻ
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Chodzież

Pobierz regulamin   

Realizacje MWiK Chodzież